Op 28 juli 2019 trekt de Boetprocessie opnieuw door het centrum van Veurne.

Deze traditie gaat terug tot het midden van de 17e eeuw toen Jacob Clou, een kanunnik van de Veurnse Sint-Niklaasabdij een boetetocht in Veurne organiseerde. Sindsdien vindt in Veurne –met enkele onderbrekingen door oorlogen- ieder jaar dergelijke boetprocessie plaats. Terecht wordt Veurne ‘de Boetestad’ genoemd.

In de Boetprocessie wordt het leven van Christus uitgebeeld, voorafgegaan door bijbelse figuren als Abraham, Mozes, koning David, enz. die beschouwd worden als een voorafbeelding van Christus. Gelukkig heeft de Boetprocessie haar authentiek karakter tot op vandaag behouden; de beeldengroepen dateren meestal uit het begin van de 18e eeuw en ook de ‘spraken’ die het tafereel verduidelijken gaan terug op de traditie van de rederijkers uit de 18e en 19e eeuw. Ook heeft Veurne niet toegegeven aan de verleiding om de Boetprocessie aan te vullen met een historische evocatie van bvb. de kruistochten en de overbrenging van de relikwie van het H. Kruis naar Veurne. Toch is ook de Boetprocessie door de jaren heen geëvolueerd; taferelen vielen weg of, werden gewijzigd en de processie werd aangevuld met nieuwe taferelen…

Zo onderging de processie ook vorig jaar enkele veranderingen. Na grondig historisch onderzoek werden sommige attributen verplaatst naar de groep waar ze oorspronkelijk bij hoorden, maar door ‘slordigheid’ in een andere groep waren terechtgekomen. In de Boetprocessie wordt het leven van Christus niet enkel uitgebeeld, maar in heel wat taferelen is het gesproken woord zeer belangrijk. Dit jaar werden een zevental bordjes met toepasselijke tekst opnieuw in de processie gebracht. Deze bordjes werden tot ca.1960 meegedragen, maar dan verdwenen ze uit de processie. Jammer, want het geschreven woord vormde naast het gesproken woord een essentieel onderdeel van de processie. Zo krijgen de toeschouwers nu een iets andere en meer authentieke processie te zien.

Een mooi geïllustreerde gids kost 5 € ; hij is te koop bij de dienst toerisme Veurne en wordt ook verkocht langs het parcours van de processie.

Wie wenst deel te nemen aan de processie, hetzij als boeteling, hetzij als figurant, kan zich inschrijven via de website www.boetprocessie.be, mailen naar info@boetprocessie be of telefoneren naar 058 312380.