DE WEG VAN ‘T BITTER LIJDEN ONZES HEREN JESUS-CHRISTUS.

Met het getal der voetstappen en de afdeeling der plaatsen, door dewelke onze Zaligmaker eertijds binnen en buiten Jerusalem naar de dood des Kruises, voor de zaligheid der wereld, geleid is geweest, waren in alles vijf duizend zeven honderd een-en-vijftig treden.