Hier vind je informatie over het broederschap dat de Boetprocessie nog elk jaar inricht.

“Sodaliteit” is een vernederlandsing van het latijns woord “sodalitas”, dat “broederschap” betekent.  Een lid van dit broederschap wordt “sodalis” genoemd ; dit is latijn voor “kameraad”, “broeder in een vereniging”.

De Sodaliteit is thans een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met identificatienummer 3845/99.  Het ondernemingsnummer waaronder deze v.z.w. is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen, is 0465.497.060.

Geschiedenis
Jacob Clou
Calvariekruis
Gedenkplaat
Grafsteen
Archief