Wanneer vindt de openbare kruisweg plaats ?

De openbare kruisweg vindt elke vrijdag van de vasten plaats.  Om 20.00 uur stipt wordt de eerste bezinningstekst voorgelezen in de Sint-Niklaaskerk.  Nadien verlaten de deelnemers deze kerk en stappen door de centrumstraten van Veurne, waar de volgende staties zijn opgehangen.  Bij elke statie houdt de tocht halt voor een bezinning over de voorgestelde lijdensscène in 17de eeuws Nederlands.  De kruisweg eindigt omstreeks 21.30 uur in de Sint-Walburgakerk.

Om de eerste kruisweg, op de eerste vrijdag van de vasten, een plechtiger karakter te verlenen, gaan enkele leden van de Sodaliteit voorop met het vaandel van de Sodaliteit, omringd door enkele flambeeuwen.  In hun voetsporen volgen de deelnemers.

Ook op Witte Donderdag is er een kruisweg, maar dit om 24 uur.

Op Goede Vrijdag vindt de plechtige slotkruisweg plaats. Weer gaan enkele sodalissen voorop met het vaandel van de Sodaliteit, omringd door enkele flambeeuwen.  De laatste kruisweg wordt in de Sint-Walburgakerk afgesloten met de verering van de reliek van het Heilig Kruis.  De kostbare reliekhouder verlaat de kerkschat slechts bij bijzondere gelegenheden ; een unieke kans dus om deze dan te bewonderen !

Datum (2021) Tijdstip
19 februari 20u
26 februari 20u
5 maart 20u
12 maart 20u
19 maart 20u
26 maart 20u
Goede week  
1 april 24u
2 april 20u